Ungdommene i Oslo Sør: Hva kan vi lære av Rinkeby og Sverige?

Hva sier forskningen og kunnskapen vi har? Hvilke erfaringer har Sverige fra arbeidet med å «endre ungdommer»? OsloMet Holmlia og Bydel Søndre Nordstrand inviterer til forskningstorg.

Hva sier forskningen og kunnskapen vi har om ungdommene øst og sør i vår hovedstad? Og hva kan vi lære av Rinkeby og Sverige?

Rinkeby er en bydel i Stockholm kommune som omtales som et spesielt utsatt område preget av kriminalitet, fattigdom og utenforskap. Shureh-Zamir Abdi kommer for å fortelle om sitt arbeid som ungdomsleder i Stockholm kommune.

Du får også møte engasjerte forskere, ungdommer, foreldre og ildsjeler fra bydel Søndre Nordstrand.

Arrangører: OsloMet – Oslo Metropolitan University og Bydel Søndre Nordstrand.
Tid: 21.09, kl. 18.00-19.30.
Sted: Holmliaveien 75 (Holmlia bydelshus).

Program

18.00: Erfaringer fra arbeidet med å «endre ungdommer» i Rinkeby ved Shureh-Zamir Abdi, ungdomsleder i Stockholm kommune.

18.30: Hva sier forskningen og kunnskapen vi har?

  • Monika Grønli Rosten, sosialantropolog og forsker ved NOVA
  • Faiza Kassim, prosjektleder for «Ung Oppsøkende arbeidsmetodikk»

18.55: Panelsamtale ledet av Asta Busingye Lydersen

  • Monika Grønli Rosten
  • Faiza Kassim
  • Yousef Bouzakraft, student og ansatt på Søndre jobbsenter
  • Farhiya Ali, forelder

19.20: Sluttkommentar ved Gry Hagen, leder for ungdomstjenester i bydelen

19.25: Kulturelt innslag

19.30: Mingling og mat