ULIKE KULTURER , HVA SÅ? SYKDOM, MESTRING OG MINORITETER

0Shares

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom (NKSLM), Aker sykehus og Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
I samarbeid med kommunen og LMS Stavanger Universitetssjukehus arrangerer:

ULIKE KULTURER , HVA SÅ? SYKDOM, MESTRING OG MINORITETER.

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom skal bl.a. stimulere og bidra til kompetanseutvikling på feltet læring og mestring av kronisk sykdom og bidra til at helsepersonell tilegner seg forståelse, kunnskaper og erfaring på dette feltet, som også omfatter minoritetshelse.

NAKMI -Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse- er et kompetansesenter som gjennom forskning, formidling og utviklingsprosjekter skal bidra til kunnskap om forhold som gjelder innvandrere og andre etniske minoriteters fysiske og psykiske helse og omsorg.

Om seminaret: Vi ønsker gjennom seminaret å øke bevisstheten om hvordan vi bruker vår medisinske kunnskap i arbeid med folk fra andre kulturer, at ulike måter å forstå sykdom på ikke nødvendigvis utelukker hverandre og at det, selv om det ikke finnes fasitsvar på de problemene en står overfor, likevel er utviklet ganske mye nyttig ’know how’. Likeledes vil vi sette søkelys på konsultasjonens begrensninger og gi eksempler på andre arbeidsformer som kan være vel så hensiktsmessige og effektive for at innvandrerpasienten skal kunne få tilgang til en likeverdig helsetjeneste.

Seminaret vil ha seks bolker som hver består av en presentasjon og deretter kommentarer til det presenterte fra et panel av innvandrere som selv har helsefaglig bakgrunn og som således kan bidra både til økt innsikt og at flere perspektiver gjøres relevante. Navn på paneldeltakere er ikke klart ennå.

Program: ”Ulike kulturer – hva så?”

08.30 – 09.00 Registrering Kaffe/te

09.00 – 09.30
Presentasjon av NKLMS og NAKMI Grethe Støa Birketvedt og Arild Ambø
Innvandrerbefolkningen – hvem er de og hvor syke er de?
lege Arild Aambø

09.30 – 10.15
Grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon.
Hva snakker en om? Hvordan?
Lege Ingegerd Frøshov Larsen/ klinisk ernæringsfysiolog
Tonje- Mellin – Olsen
10.15 – 10.30 Pause

10.30 – 12.00
Sykdom og behandling i et flerkulturelt perspektiv
Kultur, sykdom og forholdet mellom egen og andres kunnskap
Lege Arild Ambø

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.45
Dilemmaer og utfordringer i arbeid med tolk
Psykolog og forfatter Kirsti Jareg

13.45 – 13.55 Pause

13.55 – 14.40
Familieperspektivet i møte med minoritetsfamilier

14.40 – 14.55 Pause

14.55 – 15.40
Møteplasser utenfor den kliniske konsultasjonen.
Praktiske problemer omkring rekruttering, fremmøte, avlastning etc.
Fagkonsulent Shaista Ayub, Nasjonalt kompetansesenter for læring og
mestring ved kronisk sykdom.(se neste side)

Informasjon om det som skjer på lokalt nivå Internasjonal Hus, Stavanger

15.40 – 16.00 Evaluering, avslutning

PRATKTISK INFORMASJON

Sted: Aulaen v/ Stavanger Universitetssjukehus

Dato: 12. juni 2006

Kursavgift: 500 kroner (får tilsendt betalingsgiro i ettertid)

Påmeldingsfrist: 1. juni Bindende påmelding

Du kan melde deg på kurset ved å sende mail til:
Inger Arctander E – post : [email protected]  

Ved påmelding ber vi om:

Navn:
Firma/yrke:
Faktura Adresse:
Tlf:
E-mail:

Eventuelle Kommentarer: