Gender, race and class

0Shares

Floya Anthias er professor ved School of Social Sciences and Law, Oxford Brookes University, UK. I 2002 gav ho ut boka “Rethinking antiracisms: from theory to practice”. For meir informasjon om føredragshaldaren, sjå
http://ssl.brookes.ac.uk/Departments/sociology/newsItems/floyaAnthias.htm  

Seminaret er åpent for alle, og vil føregå på engelsk.

Fagleg ansvarleg: Anja Bredal og Helga Eggebø, Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKK).