Fra ord til spor Del 2

0Shares

I tillegg til oppsummering fra sist samling og informasjon, vil samlingen i hovedsak bestå av konkret arbeid i temabaserte workshops om:

 • Søknadsarbeid (frivillighetsmidler etc.)
 • Barn og familie
 • Ungdom og fritid
 • Barnevern
 • Helse
 • Eldre menn
 • Vi kommer tilbake til mer konkrete stikkord knyttet til de ulike gruppene. Det viktigste nå er at dere setter av tidspunktet og begynner å tenke på hvilken gruppe dere vil være på. 

  Målsetting for samlingene:

 • Videreutvikling av bydelens tjenester
 • Konkretisering av bydelens fokus på møteplasser
 • Konkrete samarbeidsprosjekter
 • Synliggjøring av innvandrerorganisasjoners ressurser og kompetanse
 • Bidra til å øke påvirkningsmulighetene for etniske minoriteter og deres organisasjoner
 •  
  Påmeldingsfrist er mandag 9. mars, og mailes til [email protected] med valg av workshop. 
  Informasjon : [email protected]no
                      www.bga.oslo.kommune.no/emi