Å være sikh i Norge

0Shares
Sikhismen som en
bevegelse brøt med dogmatiske trekk i både hinduismen og islam. Kaur
vil gi en presentasjon av sikhismens sentrale trosforestillinger – som
Gudsforestillingen, betydningen av templet og den hellige boken Guru
Grant Sahib.

I 1983 startet Sikh
Center & Gurudwara Organization sitt arbeid i Norge. I dag har
menigheten ca 2500 medlemmer. De aller fleste medlemmene har
migrasjonshistoriske røtter i Punjab i Nord-India.

Jagdish Kaur er lærer og jobber også som tolk.

I mars handler søndagsforedragene om religion. Norge er et
flerreligiøst samfunn der alle verdensreligionene med flere av sine
utallige retninger er representert. Fra 1980 til i dag har det i Norge
vært en tredobling av medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den
norske Kirke. Vi har invitert fire foredragsholdere til å gi et
innenfra blikk på noen av disse trossamfunnene.