Fagfolk og politikere møtes til samtale om integrering av flyktninger og innvandrere

0Shares

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid arrangerer landsmøtekonferanse.

Landsmøtekonferansen “Integrering – mer enn jobb?” stiller spørsmål om hva integrering av flyktninger og innvandrere innebærer. Fokuset i dag er i stor grad rettet på målbare resultat som utdanning, arbeid, og språkkunnskaper, og på tiltak som fremmer disse målsettingene. Men vi spør: er en person med utenlandsk bakgrunn integrert dersom vedkommende snakker brukbart norsk og er i arbeid? Eller er det slik at akseptable resultater på disse områdene kan dekke over en fragmentering av samfunnet i enklaver basert på religion, etnisitet og nasjonal opprinnelse med separate verdisystemer og sosiale strukturer? Hvordan er virkeligheten i Norge på dette området? Hvordan vil utfordringene bli på dette feltet i fremtiden? Hvilke krav kan vi stille til minoriteter om å bli en del av majoritetssamfunnet? Hvordan kan ansatte i forvaltningen bidra til en ønsket utvikling på dette området? Hvordan kan vi samarbeide med andre om å lykkes i dette arbeidet?

Vi synes at dette er viktige spørsmål og vi håper å kunne bidra med noen svar på konferansen 26. og 27. mars

Program:

Torsdag 26. mars:

13:00    Lunsj

14:30    Velkomst ved leder av FFKF, Egil Lothe

14:35    Innledningsforedrag ved Osmund Kaldheim, direktør i IMDi

15:00    ”Det flerkulturelle samfunn – en trussel mot individets frihet?” Sara Azmeh Rasmussen

16:00    ”En integrering til ensretting?”, Mohamad Usman Rana

16:45    Pause

17:00    ”Hvor stort mangfold tåler vi?” Lars Gule

17:45    ”Konflikt eller harmoni – hvor går vi hen?” paneldebatt og åpen diskusjon.

18:15    Kulturinnslag

18:45    Slutt

Fredag 27. mars

09:00    Innledning v møteleder

09:05    ”Et virkemiddel som virker? – Røde Kors flyktningguide”
Sidsel H. Persson, Norges Røde Kors

09:45    ”Idrett – en arena for integrering” Miriam Olsbø, Norges fotballforbund.

10:15    Pause

10:30    ”Tverrkulturell kommunikasjon – har vi noe mer å lære?” Kjersti Børsum

12:00    Lunsj

13:00    fortsettelse Kjersti Børsum

14:00    ”Nok med jobb?” Om utfordringer med integrering av flyktninger – Politisk panel

Lae, Rieber-Mohn, Reikvam og Amundsen til landsmøtekonferansen Under landsmøtekonferansens 2. dag drøftes temaet “Nok med jobb?” av et panel bestående av byrådsleder i Oslo og nestleder i Høyre, Erling Lae, statsserkretær i Arbeids- og inkluderingsdept., Libe Rieber-Mohn (A), Stortingsrepr. Rolf Reikvam (SV) og Stortingsrepr./ innvandringspolitisk talsmann Per Willy Amundsen (Frp). Pressehenvendelser vedr. konferansen rettes til: leder Egil Lothe, [email protected], tlf.67 25 75 25

15:30    Avslutning

Se også hjemmesiden til Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid: www.ffkf.no