Seminar om krisen på Sri Lanka

0Shares

Program: 

Folkehelseinstituttet har sendt ut bekymringsmelding til Helsedirektoratet: ”Folkehelseinstituttet er urolige for følgene som den intensiverte borgerkrigen i Sri Lanka har for den psykiske helsen og sosiale integrasjonen til tamilske flyktninger i Norge… norsktamilske leger melder om økt forekomst av angstlidelser, alvorlige depresjoner og sykemeldinger blant tamilene”.  

Med utgangspunkt i den pågående politiske og humanitære krisen på Sri Lanka vil seminaret rette søkelyset på hvordan humanitære kriser og politiske konflikter påvirker innvandrergrupper og deres etterkommere i Norge; og om hva hjelpeapparatet, innvandrerorganisasjoner og norske myndigheter kan bidra med for å gi hjelp og støtte samt forebygge økt forekomst av traumatisk stressyndrom, psykiske lidelser og marginalisering.  

Program: 

09.00 – 09.25  Tamilske organisasjoner i Norge og krisen på Sri Lanka   

09.25 –  10.45  Innledere – 3 innledere  

10.45 – 11.00   Pause 

11.00 – 11. 45  Plenumdiskusjon  

11.45 – 12.00   Oppsummering  

Arrangementet er gratis! 

Fortløpende påmelding til [email protected]no

Kontaktperson: Birame Diouf, 234 22727.