Den humanitære situasjonen i Somalia og rollen norsksomaliere kan spille

0Shares

Tirsdag 26. mai holder vi seminaret ”Den humanitære situasjonen i Somalia og rollen norsksomaliere kan spille”.

Gruppen norsksomaliere som har tatt initiativ til samarbeidet har forskjellig klan- og geografisk tilhørighet, og representerer dermed et tverrsnitt av den norsksomaliske befolkningen. De har engasjert seg som enkeltpersoner og representerer ikke noen organisasjoner.

Målet med seminaret er å diskutere hvordan norsksomaliere og hjelpeorganisasjoner kan samarbeide på for å lindre krisen i Somalia, gjennom for eksempel bedre bruk av norsksomalieres kompetanse og lokalkunnskap i hjelpeorganisasjoners arbeid. Allerede vet vi at norsksomaliere bidrar ved å sende penger hjem osv, men vi håper å komme et skritt videre i et fruktbart og praktisk samarbeid mellom norske hjelpeorganisasjoner og det norsksomaliske miljøet, på tvers av klan- og politisk tilhørighet.

I panelet sitter Fauzia M. Hashi – Nestleder i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene, Bashe Musse, Anne Folkvord – AID, Karin Fathimath Afeef – PRIO, Jens Mjaugedal – Utlandssjef i Flyktninghjelpen og UD (ikke endelig bekreftet).