Seminar om homofile med minoritetsbakgrunn i et helseperspektiv

0Shares

De fleste homofile med minoritetsbakgrunn lever gode liv, men det er
fremdeles mange utfordringer å ta tak i – utfordringer som har stor
innvirkning på homofiles fysiske og ikke minst psykiske helse. På dette
seminaret vil vi gjennom filmvisninger, innlegg og debatt ta opp tema
som ære/skam, tvangsekteskap, vold, toleranse, åpenhet og HIV.

Innledere fra blant annet IKAF Det irakisk kurdiske asylsøker og
flyktningers organisasjon, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger,
Aker familievernkontor og Helseutvalget.

Filmene “Kjærlighetens valg” av Eirik Sandaker og “Azad betyr frihet” av studenter ved Noroff Instituttet vil bli vist.

Endelig program er klart i løpet av mai. 

Påmelding til: [email protected]