DEN NASJONALE BARNEHAGEPRISEN 2009

0Shares

I vår strategiplan Skapende Læring (utgitt av Kunnskapsdepartementet) står det:

Det skal velges ut fem barnehager som på ulike måter speiler hvordan man på en god måte kan implementere kunst og kultur i barnehagen.

 

På bakgrunn av strategiplanen vår deler vi, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, årlig ut Barnehageprisen.

 

Prisen gis til 5 barnehager som har utmerket seg i arbeidet med kunst og kultur og kreativitet. Arbeid med kunst og kultur defineres her vidt og kan være alt fra fokus på lokale tradisjoner og særpreg, kontakt med profesjonelle kunstnere, flerkulturelt arbeid, ulike kulturtiltak innenfor kunst, musikk, drama og lesning, kulturopplevelser i naturen og mye mer!

 

En egen jury nedsatt av Nasjonalt senter velger ut fem vinnere på bakgrunn av innsendte søknader. Vinnerne mottar en skulptur, en pengesum på 10 000 kroner hver i tillegg til medie- og presseomtale.

Barnehageprisen 2008:

Det var i alt 80 søkere til Barnehageprisen 2008. Juryen begrunner med at vinnerne bl.a. har arbeidet helhetlig og godt med kunst og kultur i hverdagen. Barnehageprisen ble utdelt ved den Nasjonale barnehagekonferansen i Stavanger samme år.

Vinnerne av barnehageprisen 2008:

  • Selfors barnehage, Mo i Rana
  • Svartlamoen kunst- og kulturbarnehage, Trondheim
  • Teaterbarnehagen Villa Matilda, Grimstad
  • Trekløveren barnehage, Skien
  • Ytrebygda Barnehage, Bergen


Mer info: http://barnehageprisen.no/