Invitasjon til å delta i debattmøte om minoriteter og Stortingsvalget.

0Shares

Vi ønsker primært listetoppen fra Deres parti i Oslo til å delta som innleder. Dersom det ikke er mulig vil vi be om at nr. 2 evt. nr. 3 på Deres valgliste kan delta.  Representanter fra andre partier vil også bli invitert.

Formålet med møte er å  synliggjøre etniske minoriteters situasjon, sette våre krav og synspunkter på dagsorden og få nærmere informasjon om politiske partiers program for neste valgperiode.

Av hensyn til videre planlegging ber vi om tilbakemelding så fort som mulig. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om møte senere.