Utstilling: Norske folketyper. 3. oktober – 27. november 2009

0Shares

Bryn
etterlot seg et rikholdig materiale av fotografier og fysisk
antropologiske undersøkelser nordmenn som han gjennom en årrekke hadde
samlet inn under sine omfattende reiser i vårt vidstrakte land. Dette
skapte grunnlaget for hans teser om det norske folks rasesammensetning
og den nordiske rases opphav og kvaliteter.

Han omtalte f.eks. blonde, blåøyde og høyvokste som langskaller av
nordisk type med sentrum i Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder og
Trøndelag, mens mørke, brunøyde og, lavvokste ble til kortskaller av
alpin type med sentrum i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Dette materialet, i tilegg til det siste av Bryns arbeider, Norske folketyper (1933), ligger til grunn for denne installasjon med samme tittel.

Gjennom å bearbeide dette materialet vil vi problematisere den
nasjonale identitetens historiske forutsetninger og den vitenskapelige
definisjonen av rasebegrepet, samtidig som strømningene i dagens
samfunn blir aktualisert.

Utstillingen blir presentert som en installasjon og består av
fotografier av forskjellige norske folketyper som Halfdan Bryn har
samlet inn til sin “vitenskapelige” dokumentasjon samt tekster fra
disse avhandlinger som beskriver utseende og skalletyper.

Utstillingen åpner med enkel servering og enkelt program den 3. oktober kl 14.00. 

Fritjhof Hoels hjemmeside