Ungdom, rus og kriminalitet i Oslo sentrum

0Shares

Program

09.00 – 09.20    Bybildet: Kriminalitet, rus og mobilitet blant innvandrerungdommer i Oslo sentrum.
                          v/ Børge Erdal – fungerende institusjonssjef
                           Uteseksjonen i Oslo 

09.20 – 09.40    Erfaringene fra oppsøkende arbeid – Vaterland, Akerselva  og om Torsdagsklubben  v/ Moses Kuvoame – oppsøker, Uteseksjonen i Oslo  

09.40 – 10.00     Unge, mindreårige asylsøkere og trafficking
Erfaringer og tall fra sommeren 2009  v/ Line Ruud Vollebæk  – oppsøker, Uteseksjonen i Oslo  

10.00 – 10-20     Pause  

10.20 – 10.40     Kulturformidlerrollen – Oppsøkende arbeid inn mot unge med

                           etnisk minoritetsbakgrunn uten tilknytning til Norge

                           v/ Olivier Thomas, kulturformidler, Uteseksjonen i Oslo  

10.40 – 11.30     Utviklingstendenser og utfordringer.

                           Innspill fra salen, spørsmål og svar 

 

Kaffe/te og kaker i pausen. Arrangementet er gratis!

Fortløpende påmelding til [email protected]

Kontaktperson: Birame Diouf, 234 22727. Siri Døving, 234 22733