Eldre minoriteter i helse og omsorg

0Shares

Målet er å styrke bevisstheten og kunnskapen om hvordan man kan ivareta behovene til eldre med minoritetsbakgrunn.  

Programmet fokuserer på:  

Kulturbevissthet Personrettet omsorg og pleie

Kultursensitiv matlagning og servering

Prosjektet har partnere fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge som representerer universitet, videregående skole og voksenopplæring.  

Sammen med en felles grunnmodul om kulturell bevissthet utvikles det to fagspesifikke moduler, en for helse- og omsorgspersonale og en for ansatte i kjøkken og catering.

Modulene er fleksible og kan brukes både i bedriftsintern opplæring og i i undervisning ved videregående skoler/fagskoler.  

Målgruppene for prosjektet er:

 • Helsearbeidere, kokker og kjøkkenpersonale i helse-, pleie- og omsorgsinstitusjoner
 • Studenter  innen helsefag og restaurant og matfag ved fagskoler og i videregående skoler
 •   Prosjektet fokuserer på eldre med etnisk minoritetsbakgrunn, men opplæringen vil også bidra til å øke kompetansen til ansatte ved institusjoner/i hjemmetjeneste i forhold til samarbeid med brukere og personrettet omsorg generelt.   

  Den samiske befolkningen

  Undervisningssykehjemmet i Kautokeino har stått i spissen for å tilrettelegge for sine samiske beboere. Det er tatt hensyn til de fysiske omgivelsene utenfor og inne på sykehjemmet, kosten er tilpasset, og det er alltid samisktalende personale på vakt. Erfaringene fra Finnmark har inspirert oss og gitt verdifulle innspill til hvordan man kan tilrettelegge for kulturelt akseptabel pleie og omsorg.  

  Under utviklingen har partnerne i prosjektet også hatt tett samarbeid med ulike fokusgrupper blant etniske minoriteter, med skoler, arbeidsplasser og organisasjoner. Tilbakemeldingene er helt nødvendige for at verktøykassen som blir utviklet i prosjektet (pensum, materiell og metoder) er i samsvar med behovene til de ulike målgruppene.    

  Blant de norske samarbeidspartnerne er: Helse og Velferdsetaten, Oslo kommune, Fagforbundet, Nakmi, KIM Grünerløkka sykehjem, Stovner-hjemmet, Hjemmetjenesten i bydelene Alna og Gamle Oslo samt Sanitetsforeningen hjelpepleierskole.  

  Dersom du er interessert i å bidra til prosjektet kan dette skje på ulike måter. Du kan:

 • Informere andre om prosjekte:
 • Delta i utprøving og evaluering av modulene og verktøyet på arbeidsplassen eller i skolen, inkludert diskusjoner og forslag om igangsetting av tiltak og spredning
 • Tipse oss om artikler, møter andre beslektede prosjekter eller eksempler på gode tiltak.
 • Påmelding til:   [email protected] Påmeldingsfrist:  15. oktober

  Pris:   kr 150,-

  Program 20. oktober

  09.30 – 10.00 Registrering. Kaffe/te. 

  10.00 -10.20 Åpning 

  ved Ivar Leveraas, leder Statens seniorråd  

  10.20 – 11.10 Presentasjon av Ca-Me prosjektet

  og verktøykassen

  ved Gunnhild Aakervik, Mangfold i Arbeidslivet og

  Ingebjørg Gram, Folkeuniversitetet     

  11.10 – 11.30 Erfaringer fra Grünerløkka sykehjem

  ved Helen Aubert, Institusjonssjef  

       Kaffepause   

  11.45 – 12.10  Eldreomsorg for alle

  v/seniorrådgiver Ingvild Svendsen, Helsedirektoratet 

  12.10 – 13.00 Lunsj

   

  13.00 – 13.20  Kulturinnslag

       ved Safia Abdi   

  13.20–13.40  Gammel i nytt land

  ved Fauzia Hasi, KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrere

  og norske myndigheter   

  13.40–14.00 Kvalitet, verdighet og kompetanseheving

  i eldreomsorgen

  ved Petter Johansen, seksjon Helse og sosial, Fagforbundet  

  Kort pause 

  14.10 – 15.30   Innspill fra salen – diskusjon 

       Oppsummering

  Program 21. oktober

              Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

                    09.30 – 10.00 Registrering. Kaffe/te.

                    10.00 -10.30 Åpning 

                    Presentasjon av Ca-Me prosjektet

                    v/ Ingebjørg Gram, seniorrådgiver i Folkeuniversitetet og prosjektleder for CA-ME prosjektet     

                    Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

  10.30 – 11.15  Kjernemodul ”Kulturkompetanse”:

                    Erfaringer fra pilotkurs ved

                    Grünerløkka sykehjem og Stovner hjemmebaserte tjenester

                    v/ Gunnhild Aakervik, pedagogisk ansvarlig Stiftelsen Mangold i Arbeidslivet og

                    Tone Lyngmoen Longo, fag- og opplæringskonsulent Grünerløkka sykehjem

  11.15-11.30  Pause

  11.30- 12.15  CA-ME prosjektet og bruk i videregående

                   Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet. opplæring og helsefagskole

                    v/Mette Seljeflot, faglærer i fagopplæring og helsefagskole, Folkeuniversitetet Oslo og

                    Leif Erik Sander, avdelingsleder restaurant – og matfag, Etterstad videregående skole

  12.15- 13.00  Lunsj Etter lunsj inndeling i faggrupper:   

                    13.00- 14.30 Erfaringer fra modulen ”Helse og omsorg”  

                    ved Tone Lyngmoen Longo, Fag og opplæringskonsulent Grünerløkka sykehjem

  13.00 – 14.30   Erfaringer fra modulen ”Mat og ernæring”

                   ved Gunnhild Aakervik, lektor i ernæring, helse og miljøfag, stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet 

  14.30–15.00  Innspill fra deltakerne

                   Oppsummering og erfaringsutveksling

                    Veien videre  

  Påmelding
  til:   
  [email protected]  (merk påmeldingen
  dag 2)

  Påmeldingsfrist:
   15. oktober

  Pris:   kr 150,- (inkluderer lunsj
  og arbeidsbøker til de tre modulene)