Å tro i Norge: Religionsfrihet i globaliseringens tid

0Shares

Spørsmål om religionens rolle og religionsfrihetens grenser er vanskelige og kontroversielle i Norge som i mange andre stater. Ofte fokuserer debattene bare på den norske konteksten og historien, og understreker behovet for å beskytte norsk kultur og tradisjon mot en oppstilt trussel fra flyktninger og innvandrere.

Ifølge en ny rapport publisert av Norsk senter for menneskerettigheter og Den norske Helsingforskomité, Believing in Norway, Beliefs in Norway: a “Humanitarian Great Power” under Globalization, bør debattene i større grad forholde seg til en videre internasjonal og menneskerettslig kontekst. De bør reflektere mer på utfordringer som følger av globalisering, på hvilke prinsipper som står på spill så vel som på hvordan en kan anvende relevante rettslige og politiske standarder på disse spørsmålene. På denne måten kan de overordnede prinsippene og retningslinjene bidra til å løse utfordringer på nasjonalt og lokalt plan.

Rapporten er skrevet av ledende nordiske akademikere på feltet, Professor Kjell Åke Modéer og Professor Hanne Petersen. Den er ment som et bidrag til en pågående debatt om utfordringer knyttet til å definere statens rolle når det gjelder å regulere rettigheter og plikter for ulike religiøse grupper i Norge. Institusjonen Fritt Ord har bidratt finansielt.

Seminaret vil presentere hovedsynspunkter i rapporten og inviterer til diskusjon av noen av de mest kontroversielle spørsmålene angående stat, samfunn og religion i Norge i dag.

Seminaret arrangeres av Norsk senter for menneskerettigheter og Den norske Helsingforskomité, i samarbeid med PLUREL ved Universitetet i Oslo.

Påmelding sendes til: [email protected] Frist for påmelding 25. januar.
 
Program

1100 Velkommen v/ Njål Høstmælingen, forsker, Norsk senter for menneskerettigheter

1105  Internasjonale standarder og den norske debatten om religionens rolle, Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

1115 Religion og globalisering: presentasjon av hovedsynspunkter i rapporten, Kjell Åke Modéer, prof. em., jur.dr., Lund universitet og Hanne Petersen, prof., dr. jur., København universitet

1200 Kommentar v/ Sylo Taraku, LIM-nettverket (Likestilling Integrering-Mangfold)

1215 Kommentar v/ Oddbjørn Leirvik, professor, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo

1230 Lunsj

1315 Paneldebatt

1430 Slutt