Utlysning av stipend til minoritetsspråklige lærere

0Shares

Målgruppe
Morsmålslærere/tospråklige lærere uten formell kompetanse for
undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning
som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i
skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn
norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.

Hvilke studier gjelder ordningen for?
Stipend kan innvilges
for å gjennomføre studier som tilfredsstiller krav til utdanning for
personer som skal tilsettes i undervisningsstilling. Dette omfatter for
eksempel videreutdanning med sikte på å få godkjent allmennlærer- eller
faglærerkompetanse – for eksempel påbygging til en tospråklig
bachelorgrad. Stipendordningen omfatter ikke påbygging på allerede
godkjent lærerutdanning.

For mer info: http://www.hio.no/content/view/full/67037