NCET vil avholde en konferanse i Tromsø

Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 http://www.ncet.no/doc/Tamil_NCET_Konferanse_Program.pdf  NCET vil avholde en konferanse i Fløyahallen i Tromsø for informasjon og videre planlegging lørdag den 24. April 2010 […]

http://www.ncet.no/doc/Tamil_NCET_Konferanse_Program.pdf

 NCET vil avholde en
konferanse i Fløyahallen i Tromsø for informasjon og videre planlegging
lørdag den 24. April 2010

Kl
10.00
Åpning v/Vara Ordfører.

Kl
10.05
Velkomsttale v/Ruben
Ayathurai (NCETs representant i Nord Norge)

Kl
10.15
Tamilenes historie fram
til i dag (Jeyachandran Journalist)

Kl
11.15
Om NCET (Panchakulasingam
Kandiah, Overlege, Haukeland sykehus, Bergen)

Kl
11.45
Pause/lunsj

Kl
12.00
Forsoning/Utvikling?
Interneringsleirer og Sterkt bevoktede masse fengsler. (Vidar
Vambheim, Professor Fredsenter i Tromsø)

Kl
12.30
Tamil Eelam: Asias
Palestina. Deres sak er også vår sak.

(Mads
Gilbert, Professor ,Uitø/UNN)

Kl
13.15
Pause

Kl
13.25
Utviklingsprosjekt for
tamiler Dagens situasjon (Nina Foss, Prosjekt koor-dinator Batticaloa
)

Kl
13.45
Musikk (Ragnar
Olsen)

Kl
14.00
Utviklingsprosjekt for
tamiler i Vanni. Dagens situasjon (Louis de Weerd, Plastikk kirurg og
Prosjektarbeider, Kilinochi)

Kl
14.25
Pause

Kl
14.30
Panel diskusjon. Vår
frykt om fremtiden (Kailainathan Ambalavana-nathan/ Lege v/UNN
allmennpsykiatrisk avdeling)

Kl
16.00
Middag