Etnisk minoritetsungdom, marginalisering og utvikling av risikoatferd

0Shares

På dette heldagsseminaret skal fokus rettes mot følgende:
Begrepet ”marginalisering” og hvorfor dets bruk er økende

Hvilke marginaliseringsprosesser ungdommene opplever i forhold til sosiale og institusjonelle

arenaer som er viktige for barn og unges oppvekstvilkår i Norge
De psykologiske konsekvenser dette har for dem, og hvordan dette predisponerer mange til

deltagelse i belastede miljøer
Gatekultur/belastede miljøer som mestringsrom og sosialiseringsfaktorer

Ressursfokusert, kultursensitivt og antidiskriminerende arbeid med denne ungdomsgruppen

med konkrete erfaringer og eksempler fra feltet.

Seminaret skal ledes av Moses Kuvoame. Han er sosiolog, ungdomsarbeider, medgrunnlegger av Center for African Mental Health Promotion and Cultural Competence (CAMPCOM) og stipendiat ved institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Han har mange års erfaringer med ressursfokusert og kultursensitivt arbeid med marginalisert og gateorientert etnisk minoritetsungdom fra Uteseksjonen i Oslo.

Han tok initiativ til og ledet prosjektet Torsdagsklubben / Youth in Charge på Uteseksjonen fra 2006–2009. Prosjektet rettet seg mot marginalisert etnisk minoritetsungdom i Akerselvamiljøet i Oslo, og er trukket frem som et eksempel på god praksis fra Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) i 2007. Han er forfatter av Eikaguttene: Marginalisert etnisk minoritetsungdom i et marginalt miljø i Oslo utgitt av Rusmiddeletatens kompetansesenter i 2005. Han ble tildelt Benjamins hederspris i 2006.

Målgruppe: Barnevern, BUP, politi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), ansatte på asylmottak, kriminalomsorgen, rusmiddeletaten, frivillige organisasjoner som har prosjekter rettet mot minoritetsungdommer, flyktningkonsulenter og NAV.

Tid: 20. mai 2010, kl 9:30-15. Registrering fra kl 9
Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaug Torg 4b, Nydalen i Oslo
Pris: 800,- kr inkl. lunsj

Påmelding: Online påmelding på www.r-bup.no, følg menylinjen Undervisning – Kommunesatsing
Påmeldingsfrist: 14. mai 2010
Kursansvarlig: Leoul Mekonen, e-post: [email protected]