Samtaler om samtid – Media og Identitet

0Shares

I samarbeid med det tidligere forskningsprogrammet Kulturell
Kompleksitet i det nye Norge (CULCOM), arrangerer IKM 4
samtalekvelder der temaene knyttes opp til ulike aspekter ved
dagens og framtidens flerkulturelle samfunn.

Torsdag 14. oktober kl 18.00 – 20.00
Medier og lokal identitet/
Media and local identity
I norske lokalsamfunn er aviser og radio ofte viktige informasjonskanaler,
som dessuten gir innbyggerne en følelse av samhørighet
og tilhørighet. Hvordan er situasjonen i Oslo øst? Har
mediene noen betydning overhodet, og for hvem?
Med Sharam Alghasi og Martin Fossum

Torsdag 28. oktober kl 18.00 – 20.00
Ungdom og generasjonskonflikter/
Y outh and generation conflicts
Mange av konfliktene innad i minoritetsmiljøer er knyttet til generasjons-
motsetninger, der de som er vokst opp i Norge ofte har
mottatt andre impulser og har et annet syn på tilværelsen enn de
som flyttet hit i voksen alder. Møtet vil handle om hvilke konflikter
som er de mest typiske, og hvordan de best kan forstås.
Med Viggo Vestel og Katrine Fangen

Onsdag 17. november kl 18.00 – 20.00
Interreligiøs dialog/
Interreligious Dialogue
For mange mennesker i denne byen er religion en viktig del av
livet, og verdier som respekt og toleranse på tvers av religionsgrensene
blir derfor helt avgjørende for at det flerkulturelle
samfunnet skal lykkes. Religionsdialog er et av midlene som blir
brukt for å skape gjensidig forståelse.
Med Anne Hege Grung og Muhammad Usman Rana

Torsdag 2. desember kl 18.00 – 20.00
Scenarier for Oslo 2050/
Scenarios for Oslo 2050
Oslos befolkning vokser raskt, og om 40 år vil byen ha langt
flere innbyggere enn i dag. Hvilke spesielle utfordringer skaper
befolkningsveksten, og hvilke typer forandringer bør vi være
forberedt på?
Med Thomas Hylland Eriksen og Helge Brunborg