FemoTank inviterer deg til Feminist Forum

Er kvinneundertrykkende praksis en del av Islam, eller er det en patriarkalsk tolkning av religionen? Eksisterer kjønnslikestilling i muslimske kulturer? Forkynner Koranen kvinneundertrykkelse? Er kvinneunderdanighet karakteristisk for hele religionen, eller er den et resultat av historisk utvikling?

Feminisme er bevegelse som innebærer engasjementet for å bekjempe kjønnsdiskriminering. Likestilling handler om maktfordeling og like rettigheter til å delta på politiske, økonomiske og sosiale arenaer. Det finnes ikke bare én form for feminisme – ulike teorier er basert på ulike kulturelle, religiøse, etniske og sosiale kontekster. I Norge har imidlertid muslimske kvinner ofte blitt utelatt fra mainstream feministisk diskurs, og fra kvinnekampen om like rettigheter for alle. Dette forumet har som målsetting å være et sted for dialog rundt muslimsk feminisme. Med det ønsker vi å bringe en bredere innsikt om temaet til majoriteten i samfunnet, slik at vi kan få til en bedre forståelse for kvinner og islam i Norge.

Hvordan passer den muslimske feminismen inn i feminismedebatten vi ser blant majoriteten i Norge? La oss sette muslimske kvinner og kjønnslikestilling på dagsorden!

Deltageravgift kr 150, arbeidsledige kvinner og studenter kan søke om fritak. Konferansen er åpen for alle med en interesse for feminisme og Islam – både i Norge og i et globalt perspektiv.

Påmelding innen fredag 26. november til [email protected], eller tlf 22 11 69 20. Betaling til kontonummer 1607.55.52665. Merk innbetalingen med ”Feminist Forum”, og ditt navn.