POLITIHØGSKOLEN ARRANGERER INFORMASJONSKVELD FOR MINORITETER

0Shares
Politihøgskolen er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som utdanner polititjenestemenn, og er en treårig høgskoleutdanning som fører fram til en bachelorgrad.
Det er et mål for Politihøgskolen å rekruttere flere studenter med minoritetsbakgrunn, slik at vi i fremtiden sikrer et politi som bedre representerer befolkningen i Norge, og innehar nødvendig kompetanse til å gjøre en god jobb i et mangfoldig samfunn.
Ledelsen ved Politihøgskolen, studenter, polititjenestemenn og lærere vil denne kvelden fortelle om blant annet opptakskrav, utdanningen, hva man kan forvente av de tre årene på skolen, mulighetene som ligger i utdanningen, yrket og veien til enda høyere utdannelse osv.
Sted: I auditoriet ved biblioteket på Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, ved Chateau-neuf på Majorstuen
Dato: Tirsdag 15.11.2011 
Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00
 
Se på vår hjemmeside: http://www.phs.no/no/Studietilbud/Bachelor/Minoritetsbakgrunn/ for nærmere informasjon om Politihøgskolen og våre rekrutteringsmål.
Ønsker du å delta?
Påmelding til informasjonskvelden sendes til [email protected] innen 11. november 2011.