Hvordan bedre lese- og skrivekompetansen på arbeidsplassen og for kvalifisering til arbeidsliv?

0Shares

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet har gleden av å invitere til fagseminar om lese- og skriveutfordringer for minoritetsspråklige på arbeidsplassen 12. juni kl. 9-12,

i samarbeid med Enhet for mangfold og integrering, Oslo kommune, og Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune.

Dette seminaret er en del av det europeiske prosjektet ILLIAD, som kanaliserer beste erfaringer fra 12 europeiske land, og foredragsholderne er fagpersoner med
solid erfaring fra norsk arbeid på feltet, se vedlagte program

Påmelding gjøres ved å følge linken i denne e-posten. Deltagelsen er gratis, men det er begrenset antall plasser, så meld deg på nå om du vil sikre deg plass på fagseminaret den 12. juni.

Påmeldingslink:
https://response.questback.com/stiftelsenmangfoldiarbeidsl/c6zclza8vb/Påmelding gjøres ved å følge linken i denne e-posten. Deltagelsen er gratis, men det er begrenset antall plasser, så meld deg på nå om du vil sikre deg plass på fagseminaret den 12. juni.

For spørsmål om seminaret, ta kontakt med:
Gunnhild Aakervik, tlf.: 91304146, e-post: [email protected]

Program:

8.30- 9.00 Registrering og kaffe/te
9.00 – 9.10 Rowena B. Teodocio, EMI, Oslo kommune:
Velkommen
9.10 – 9.25 Rolf Aakervik, MIA: Hva er Illiad? Konferanse i Norge
(november) og sluttkonferanse for ILLIAD i London (oktober)
9.25 -9.40 Guro Cedell, Posten: Erfaring fra Mangfold i Posten.
9.40 – 10.05 Gunnhild Aakervik, MIA: Barnehage og sykehjem,
nettressurs tilgjengelig for arbeidsplassen
10.05- 10.20 Pause
10.20- 11.00 Kaja Winsnes VOX og Nina Jernberg, Oslo VO
Skullerud:Opplæring på arbeidsplass, lese- og skriveopplæring på
norsk for minoritetsspråklige med liten skolegang
11.00-11.15 Lunsj: Wraps og te/kaffe
11.15 – 11.40 Ragnhild Høisæth, SYE: Kompetansehevende
tiltak i språkmestring for ansatte: Hvordan fungerer det å stille
språkkrav?
11.40- 12.00 Oppsummering og veien videre

Salens bidrag til videre arbeid. Hva kan arbeidsgiver gjøre for å
heve språkkompetansen? Og hva kan eventuelt gjøres i samarbeid
med en pedagog.

Møteleder: Thorkild Thorkildsen