Veiledning i flerkulturelt helsearbeid

Vis ansvar: Leder for seksjon for likeverdig helsetjeneste ved Oslo Universitetssykehus, Hege Linnestads (t.v) budskap til både foreldre og leger er å være ansvarsbevisste. Norsk helsepersonell må kunne mer om atypiske symptomer, og ikke-vestlige foreldre må også informere omgivelsene.
Foto: Claudio Castello
Program for videreutdanningsåret 2012/2013
0Shares

Flerkulturelt helsearbeid

Innen helsevesenet er det viktig å være bevisst at ansatte og pasienter/brukere kan ha ulik sykdomsforståelse og ulik forståelse for hva som er god behandling.

Samhandlingsprosjektet Likeverdige helsetjenester i Hovedstadsområdet har i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), tilbudt utdanningen Veiledning i flerkulturelt helsearbeid til sine ansatte. Nå er dette studiet etablert som et ordinært tilbud på HiOA. Vil du være med å gjøre en forskjell på din arbeidsplass?

Opptakskrav, målgrupper og målsetninger

Studiet er utviklet for å møte behovet hos yrkesutøvere som arbeider med flerkulturelle spørsmål knyttet til helse, sykdom og behandling i et flerkulturelt helsevesen. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet Veiledning i flerkulturelt helsearbeid skal fremme kompetanse for profesjonsutøvelse i et flerkulturelt samfunn. Studentene skal:

• skaffe seg innsikt i kulturelle¨begrepsforskjeller knyttet til helse, sykdom og behandling.
• bli bevisst på ansvar og roller som yrkesutøver i et flerkulturelt helsevesen.
• tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i veiledning og kommunikasjon i et flerkulturelt fag- og arbeidsmiljø.

Omfang og innhold

Veiledning i flerkulturelt helsearbeid er et deltidsstudium over to semestre, og utgjør 15 studiepoeng. I studiet inngår tre samlinger på totalt 11 dager, som avholdes:

• 16.-19. oktober 2012
• 11.-14. desember 2012
• 27. februar-1.mars 2013

Overordnet fokus er refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon samt velferdsstaten som kontekst i yrkesutøveres møte med pasienter, pårørende og kollegaer. Modulene tar for seg tre hovedtemaer:

1. Helse, sykdom, behandling og migrasjon som offentlig anliggende.
2. Profesjonsutøvelse i et flerkulturelt helsevesen, ansvar og roller.
3. Veiledningskompetanse i et flerkulturelt fag- og arbeidsmiljø.

Arbeidsmåter

Vi legger vekt på studentenes personlige og yrkesmessige erfaring. Undervisningen varierer mellom forelesninger, diskusjonsgrupper og egenaktivitet.

Vurdering og arbeidskrav

Studentene skal levere refleksjonsnotat(er), som kommenteres av faglærer, i tillegg til å delta i tre nettbaserte diskusjoner, med egne innlegg og kommentarer til medstudenters innlegg. Eksamen består i en mappeinnlevering av refleksjonsnotater, hvor man gir karakter bestått /ikke bestått.

Semesteravgift

Studentene betaler semesteravgift til Høgskolen i Oslo og Akershus (pt 410/430 kr) samt pensumbøker.

Søknadsfrist:18. august 2012.

For mer informasjon om studiet og søknadsskjema:
http://www.hioa.no/Studier/LU/Evu/Veiledning-i-flerkulturelthelsearbeid/(
language)/nor-NO.

Har du spørsmål knyttet til studiet, ta kontakt med fagansvarlig på Høgskolen i Oslo og Akershus, Tone Horntvedt: [email protected]/ tlf. 22452842.

Har du spørsmål til kulturveiledernettverket, ta kontakt med Seksjon for likeverdig helsetjeneste v/ Oslo universitetssykehus, Hege Linnestad: [email protected]/22117865/93295446.

For mer info om nettverket: http://www.oslouniversitetssykehus.no/aktuelt/prosjekter/Sider/kulturveileder.aspx.