Between Honour and Shame

Menn som utsettes for vold, har ofte høyere terskel for å oppsøke hjelp
Foto: Europaparlamentet
Invitasjon til nordisk konferanse om arbeidet mot tvangsekteskap og vold i nære relasjoner.
0Shares

I 2010 påbegynte fem nordiske frivillige organisasjoner prosjektet Between Honour and Shame med finansiering fra EU’s Daphne-program. Prosjektet har bestått i å samle erfaringene i arbeidet mot tvangsekteskap og æresrelatert vold i henholdsvis Danmark, Sverige, Finland og Norge, for deretter å foreta en komparativ analyse av de forskjellige tiltakene.

Basert på de nordiske erfaringene, er det utarbeidet en håndbok med generell informasjon, praktiske retningslinjer og ”best practice.” Between honour and shame er unikt på sitt område, spesielt fordi arbeidet er utført av frivillige organisasjoner med et grasrot-perspektiv, og resultatene og anbefalingene er basert på direkte og nær kontakt med ofre for æresrelatert vold og tvangsekteskap.

Program 

Registrering og servering av frukt og kaffe

Velkommen og presentasjon av de frivillige organisasjonene i prosjektet Heder och det civila samhällets metoder” av Astrid Schlytter, docent i rettssosiologi og forsker ved Stockholms Universitet

Kaffepause

Presentasjon av den komparative analysen av innsatsen mot tvangsekteskap og æresrelatert vold i de nordiske landene

Lunsj

Presentasjon av håndboken Between Honour and Shame

Innlegg av politikere fra de nordiske landene

Kaffepause

Paneldebatt

Arrangementet er gratis

Påmelding innen 1. oktober til [email protected]
Ved spørsmål, ta kontakt med Belinda deLeon på telefon 45 51 62 59

Arrangører:

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Norge
Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Norge
LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre, Danmark
Systerjouren Somaya, Sverige
Monika – Multicultural Women’s Association, Finland