Likeverdig helsetjeneste i hovedstadsområdet

 
Samhandlingsprosjektet "Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i hovedstadsområdet" inviterer til nasjonal erfaringskonferanse.
0Shares

Samhandlingsprosjektet “Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i hovedstadsområdet” inviterer til nasjonal erfaringskonferanse.

Prosjektet er initiert av Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF og er et samhandlingsprosjekt der helseforetak/sykehus og bydeler i hovedstadsområdet deltar. Hovedmålet er å styrke sykehusenes og bydelenes evne til å tilby pasienter og pårørende med minoritetsbakgrunn likeverdige helsetilbud. Vi søker å oppnå dette gjennom å:

• Øke pasientens/brukerens forståelse og medbestemmelse i behandlingsforløp.
• Øke kunnskapen rundt hvordan drive helsefremmende arbeid og øke forståelsen for verdien av helsefremmende arbeid.
• Sikre at fokus på likeverdige helsetjenester inngår i vanlig drift og etterleves i praksis.

Prosjektet har nå pågått i 2,5 år. For å oppnå delmålene i prosjektet satt vi i gang ulike delprosjekter, samt evaluering av disse. Disse erfaringene ønsker vi å dele med dere. Våre erfaringer har overføringsverdi til andre regioner og områder. Overordnede temaer på konferansen er: likeverdige helsetjenester og migrasjonshelse, kulturkompetanse og lavterskeltilbud, tolk og tolketjenester, og erfaringer fra hverdagen.

Program

09:45-10:00 Registrering
10:00-10:20 Prosjekteierne ønsker velkommen, v/ Bjørg Månum Anderson, Bente Mikkelsen.
10:20-10:30 Likeverdige helsetjenester? Kort om prosjektet og hva likeverdige helsetjenester innebærer?
v/ Tove Strand.
10:30-11:00 Migrasjonshelse i Norge, En liten innføring i innvandreres sykdomsbilde, v/ Bernadette Kumar, NAKMI.
11:00-11:15 En kulturveileder – hva er det? Kulturkompetanse på arbeidsplassen, v/ Ingrid Vassli.
11:15-11:30 Brøytebil og gartner, hånd i hånd- Erfaringer sett fra en kulturveileders perspektiv, v/ Inger Ellen Kolbjørnsen.
11:30-11:45 Står mye på spill- Evaluering av Veiledning i flerkulturelt helsearbeid, v/ Jon Rogstad, FAFO.
11:45-12:45 Enkel lunsj og mingling
12:45-13:00 Frokostmøter- Et forum for erfaringsutveksling innenfor prosjekter med sammenfallende målgruppe eller satsningsområde, v/ Hege Linnestad.
13:00-13:25 Helsedialog og helseinformasjon på radio- Erfaringer fra lavterskeltilbud med helserelaterte radioprogrammer på urdu, arabisk og somali, v/ Hanne Undlien og Aziz Rehman.
13:25-14:00 Fra ”Ukjent kvalitet” til ”Spesialiststatus”- Status for tolkefeltet i helsetjenesten, utfordringer og muligheter, v/ Hilde Fiva Buzungu.
14:00-14:20 Se og lær; E-læringsprogram i bruk av tolk, v/ Judith Schröder.
14:20-14:40 Benstrekk med kaffe og ”fruktnøtt”.
14:40-15:10 Utfordringer i hverdagen- Erfaringer fra ”feltet”, v/ Zahid Mukthar.
15:10-15:55 Paneldebatt og diskusjon v/ Anne Aasen, Zahid Mukthar, Tom Pape og Akhenaton de Leon.
15:55-16:00 Oppsummering og vel hjem, v/ Tove Strand.

Påmeldingsfrist: 16. november.

Meld deg på via Questback: https://response.questback.com/rikshospitalethf/a5ejejdoir/

Nettside: www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt/prosjekter/Sider/erfaringskonferanse.

Konferansen er åpen for alle! Velkommen!