Om deltakelse og engasjement i arbeidslivet

Norske og skandinaviske arbeidstagere er mindre villige til å skifte beite, viser en ny internasjonal jobbundersøkelse for privat sektor
Foto: Flickr
Kvinnenettverket som støttes av Enhet for mangfold og integrering skal arrangere en kvinnekonferanse lørdag 17. november på Thon Hotel Opera. Tema for konferansen er "Deltakelse og engasjement i arbeidslivet".
0Shares

Kvinnenettverk består av forskjellige kvinner i ulike organisasjoner med felles mål om økt integrering og tilhørighet. Både minoritetskvinner og majoritetskvinner er representert i nettverket. Det er flere kvinneorganisasjoner i Oslo som har tilknytning til Enhet for mangfold og integrering (EMI).

Organisasjonene er fra forskjellige nasjonaliteter med forskjellige bakgrunn. Kvinnene er engasjerte, jobber med mange temaer og tiltak, blant annet prosjekter som handler om barns oppvekstvilkår og familiers rammebetingelser, samfunnsengasjement for kvinner, skole og utdanning.

Det å være i jobb henger sammen med god psykisk helse. SSB peker på at 66 prosent av kvinner som er sysselsatt sier de ikke har vært plaget av en følelse av håpløshet med tanke på framtiden. Ikke bare har det å være i jobb en verdi i seg selv, det gir også høyere inntekt, større kontroll over økonomien, bedre norskferdigheter, styrket samfunnsengasjement i form av valgdeltakelse, mindre følelse av ensomhet og ikke minst bedre psykisk helse. I følge FAFO er det klare indikasjoner på at sosial kapital, utdanningsnivå og inntekt påvirker innvandrerkvinners valgdeltakelse.

Kvinnenettverket vil i denne omgang fokusere på minoritetskvinner som målgruppe, fordi det er de som sliter mest i arbeidsmarkedet og det er en av grunnene til at nettverket har valgt å sette dette tema på dagsorden.

Påmelding snarest og seinset innen 2.november. Det er begrenset plasser.

Pris: 600, betales ved påmelding. Prisen inkluderer konferansepakke med lunsj.

Betaling: sendes Bydel Grünerløkka. Kontonummer: 1315 01 0032. Eller postalt: Markveien 57, Pb. 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo

For bindende påmelding og mer informasjon, ta kontakt med Channeh J. Storvik.

Telefon: 23422730/23422727. E-post: [email protected] eller [email protected]