Dialogmøte for ungdom om voldtekt

Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 Det snakkes høyt og ofte om forebygging av voldtekt blant ungdom i den offentlige debatten. Holdningskampanjer og undervisning i skolen […]

Det snakkes høyt og ofte om forebygging av voldtekt blant ungdom i den offentlige debatten. Holdningskampanjer og undervisning i skolen er blant forslagene. Nå er det på tide at ungdommen selv får komme med forslag, fortelle hva de er opptatt av og hva de mener er viktig å gjøre for å forhindre voldtekt.

Norske Kvinners Sanitetsforening vil derfor invitere deg til dialogmøte om voldtekt. Det vil bli filmvisning, debatt og mulighet for å komme med innspill til politikere og fagpersoner. Vi skal møte ungdomspartiene. De vil bli utfordret på hva de vil gjøre for å sette voldtekt på dagsorden i valgåret 2013.

Påmelding til: [email protected] innen 9. november. Kun 200 plasser tilgjengelige, så vær rask!

Program:

Møteleder: Ida Irene Bergstrøm, journalist i tidsskriftet FETT

* Åpning ved N.K.S.

* Filmvisning.

* Er dette en voldtekt? Fagpanelets innspill.

* Snakker ungdom om seksuelle krenkelser og voldtekt? Hvilke utfordringer står vi overfor i arbeidet med forebygging blant ungdom? Paneldebatt med ungdomspartiene. Neste års stortingsvalg er tema for debatten: Hvordan kan ungdomspartiene sette voldtekt på dagsorden og hvilke tiltak vil de jobbe for å få iverksatt?

* Innspill fra salen: Hva mener ungdom er viktig for å forebygge voldtekt? Publikum i salen kan stille spørsmål både til ungdomspartiene og til fagpanelet.

* Oppsummering og avslutning: Disse tiltakene vil vi skal iverksettes, og slik kan ungdomspartiene arbeide videre.