Migrasjon og nye utenrikspolitiske realiteter

0Shares

 

Institutt for fredsforskning (PRIO) inviterer til frokostseminar om «Migrasjon og nye utenrikspolitiske realiteter» fredag 16. november, med frokostservering fra kl.08.00 og paneldebatt fra 08.30 til 10.00

Innvandringsspørsmål har tradisjonelt vært et innenrikspolitisk anliggende, men så enkelt er det ikke lenger. Når norske borgere med innvandrerbakgrunn engasjerer seg i nødhjelp, utviklingsarbeid eller væpnet kamp i utlandet, møtes også integrerings- og utenrikspolitikken.

· Hvordan forholder myndighetene seg til de praktiske følgene av «det nye norske vi», hvor flere av oss har tilknytning til mennesker og steder utenfor Norges grenser?

· Stadig flere nordmenn med innvandrerbakgrunn ønsker å bidra til utvikling i sitt opphavsland. Hvordan skal norsk utviklingspolitikk ta hensyn til dette?

· Er et sterkt engasjement i opphavslandet et tegn på dårlig integrering i Norge?
· Vil nordmenn med innvandrerbakgrunn som engasjerer seg i konflikten i Syria vende hjem som ekstremister?

Seminaret er en del av Utenriksdepartementets prosjekt Refleks – utenrikspolitisk ordskifte.

For mer informasjon og påmelding, besøk PRIOs nettsider: www.prio.no
Påmelding innen 14. november.