Kvinnor och barn i rättens gränsland

 
Foto: regjering.no
Ett svensk-norskt erfarenhetsutbyte. 
0Shares

21. november kommer vi tillsammans med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och statssekreterare Kjetil Andreas Ostling (bildet) att diskutera frågor som rör förekomsten av våld, hot och kränkningar i hemmet och som drabbar utländska kvinnor vilka beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning. Dessa kvinnors situation är speciellt utsatt då deras uppehållstillstånd under en period är avhängigt relationen till mannen/våldsbrukaren.

Deltar gör experter från både Sverige och Norge, bland andra: Landshövding Eva Eriksson, Angela Beusang ordförande i de svenska kvinnojourerna ROKS, Tove Smadaahl leder för Krisesentersekretariatet, Fakhra Salimi, leder för Mira-senteret med flera. 

För anmälan eller mer information se Voksenåsens hemsida  eller kontakta Anna Florén, Voksenåsen, 22 81 15 06 eller [email protected]

Konferenskostnad NOK 600,-, inklusive lunch, kaffe, frukt mm. Faktura kommer på mail efter mottagen registrering.

Konferensen är ett samarbete mellan Voksenåsen, Länsstyrelsen i Värmland och Sveriges ambassad i Oslo och tar utgångspunkt i rapporten Kvinnor i rättens gränsland SOU 2012:45, vilken lämnades till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i juli 2012 av utredaren landshövding Eva Eriksson.

Varmt välkommen!