NordMod 2030: Utgangspunkt og utviklingslinjer i de nordiske modellene

0Shares

I seminaret lanseres de første delrapportene fra det nordiske forskningsprosjektet om utfordringene for de nordiske modellene. Det blir kommentarer fra og debatt med nordiske forskere.

1. Grunnpilarene i de nordiske modellene, ved Jon Erik Dølvik.
2. Landrapport Norge 1990-2012, ved Jon M. Hippe og Øyvind Berge.
3. Befolkningsutvikling, skatt og utfordringer for velferdsstaten, ved Tone Fløtten og Johan Christensen.
4. Norske utfordringer: Oppspill til debatt.

Et detaljert program sendes ut over påske og vil også ligge på seminarets nettside.

Begrenset antall plasser. Husk registrering på nett innen 14. april.