Kurs ved RBUP Øst og Sør

 
Foto: Gunder Christophersen/BarnsBeste
Mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn.
0Shares

Seminaret tar utgangspunkt i en prisbelønt film om en mindreårig afrikansk flyktning som ble plassert i en hvit og jødisk fosterfamilie. Det skal stimulere til refleksjon over risiko- og beskyttelsesfaktorer som omgir barn med flyktning- og minoritetsbakgrunn. Filmen og seminaret handler om hva som gjør flyktningbarn tilpasningsdyktige til tross for store belastninger. Med resiliens menes en god psykososial tilpasning hos barn som opplever trauma eller er utsatt for psykiske påkjenninger.

4. november: Resiliens i flyktningbarns perspektiv v/ Leoul Mekonen.
5. november: Barn og ungdom med flerkulturell oppvekst – fokus på ressurser og utfordringer v/ Hildegunn Sarita Selle og Kjell Østby.

Seminaret tar utgangspunkt i prosjektet FLEXid. FLEXid er et kursopplegg utviklet av forelserne og er rettet mot etnisk minoritetsungdom. Prosjektets hovedformål er å styrke en positiv identitet og tilhørighet hos minoritetsungdom med flerkulturell oppvekst. Du kan lese mer om FLEXid ved å klikke på lenken nederst til høyre på siden.

Foreleser(e):
Leoul Mekonen, Hildegunn Sarita Selle og Kjell Østby.

Kursansvarlig(e):
Studieleder Leoul Mekonen.

Om foreleserne
Leoul Mekonen (bildet), studieleder RBUP Øst og Sør. Sosionom, utdannet tolk, master i helsefremmende arbeid fra Høyskolen i Gjøvik. Han driver kompetanseheving i helse– og sosialt arbeid med etniske minoriteter i helseregion øst og sør.

Hildegunn Sarita Selle, psykologspesialist. Jobber til daglig på Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ved Sørlandet sykehus.

Kjell Østby, Fagkonsulent og ansatt ved Larvik læringssenter siden 1999. Cand. mag. i sosialantropologi, teologi, og flerkulturell pedagogikk.

Målgruppe
Omsorgssentreansatte, Bufetat, asylmottak, barnevern, skole, fosterhjemstjenesten, barne- og ungdomsinstitusjoner, BUP, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), adoptivforeldre, fosterforeldre og frivillige organisasjoner som jobber med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn.

Husk påmeldingfrist 21.10!