Hvordan forebygge utenforskap og radikalisering blant unge?

Illustrasjonsbilde

De fleste barn og unge i Oslo har det trygt og godt. Likevel er det enkelte som faller utenfor fellesskapet. Marginalisering og utenforskap kan få negative konsekvenser for den enkelte og samfunnet. Ekstremisme kan bli en måte å gjøre seg synlig på.

Kontaktforumet ønsker å åpne for diskusjoner og erfaringsutveksling. Målet er å øke kunnskapen om utfordringer og muligheter knyttet til utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme blant barn og unge i Oslo.

Program:

Hva er utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme? Hvordan påvirker “radikaliseringsfokuset” den offentlige samtalen?
Nerina Weiss, forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo

SaLTos/Oslo kommunes arbeid med hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Forebygging i felleskap.
Ove Kristoffersen, leder for SaLTO-sekreteriatet

Politiets rolle i lokalt arbeid mot utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme
Ansatte i Oslo Politidistrikt

Erfaringer med lokalt forebyggingsarbeid i England
Dr. Samuel Johnson. Johnson har lang erfaring og er ekspert på radikalisering og de-radikalisering.

Ungdommens perspektiv: Hvordan opplever unge debatten om utenforskap og radikalisering? Føler minoritetsungdom at de blir stigmatisert? Hvilke metoder virker/virker ikke i arbeidet mot radikalisering av unge?

Kontaktforumet arrangeres i samarbeid med Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

Paneldebatt

• Thomas Prestø, leder i Tabanka Crew, samfunnsdebattant

• Betul Cokluk, student ved UiO

• Morad Jarodi, samfunnsdebattant

For påmelding:
[email protected], eller tlf/SMS: 23422730/90406716

Påmeldingsfrist: Tirsdag 9. februar 2015