Kjære bror diskuterer: Utenforskapet på Tøyen

 
Foto: deichman.no
Tøyen er et område preget av både sosial ulikhet og allsidighet. Engasjementet er stort i området, men utfordringene er også store. 

Tøyen er et av de mest belastede områdene i Oslo, med mye fattigdom og rusmisbruk. Det mener ikke vi, men det var budskapet i Brennpunkt-dokumentaren «Norske tilstander» høsten 2017. Debatten derpå var splittet. «Feilslått kritikk» og «lettvint», mente noen beboere som ikke kjente seg igjen. «Dette er sannheten», mente andre om dokumentaren som tar for seg konsekvensene av Tøyenløftet. 

Dokumentaren fulgte unge menn med minoritetsbakgrunn. Hvilket krysspress befinner disse mennene seg i? Hva gjør dem så utsatt for et utenforskap i det norske samfunnet? Og hvordan påvirker dette utenforskapet alle aspektene i deres liv?

Antologien «Kjære bror» tar også opp utenforskap i et klasseperspektiv. Det argumenteres for at dette ikke bare er et innvandringsproblem, men at politikerne svikter de minst ressurssterke i vårt samfunn.

Hvilke reelle utfordringer står vi ovenfor på Tøyen, og på andre belastede bydeler i Oslo? 

Hva kan vi gjøre for ungdommen vår, og kanskje særskilt guttene som har høyt frafall på videregående skole?

Hva har vært feilslått politikk? Og hva ønsker vi at politikerne prioriterer nå?

For å diskutere dette med oss har vi invitert Mohamed Fariss, årets Osloborger 2017. Han vil innlede debatten med et lite innlegg, etterfulgt av panelsamtale. Med han i panelet er tre av bokens forfattere, Mina AdampourAli Chishti, og Mohamed Abdi.

Umar Ashraf, medredaktør av antologien “Kjære bror” er ordstyrer, og vil også lese høyt fra bokens tekster.

Dette er et gratis arrangement åpent for alle! Vi håper å se lokalbefolkningen, lokalpolitikere og bystyrepolitikere, da det vil også være rom for innspill og spørsmål fra salen. Velkommen!

Dette er første arrangementet i en debattserie som går over fem samlinger på lokale Deichman-filialer i Oslo. Debattserien er et samarbeid mellom Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank og Deichman Hovedbiblioteket og de lokale bibliotekene (Tøyen, Majorstua, Holmlia, Furuset og Stovner). Gjennom debattserien turnerer forfatterne bak antologien “Kjære bror” sammen med andre stemmer, for å diskutere forskjellige samfunnsutfordringer som; skam, ære, negativ sosial kontroll, identitet, religion og kultur, tilhørighet og inkludering. 

Prosjektet har mottatt tilskuddsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).