Foredrag: 1968 – etterkrigstidens oppgjør med nazismen

 
Hva skjedde under etterkrigsgenerasjonens oppgjør med nazismen i Tyskland? Hva skjedde i Europa for øvrig, og i Norge? 

Førsteamanuensis Anette Homlong Storeide ved NTNU/Falstadsenteret og professor emeritus Hans Fredrik Dahl ved Universitet i Oslo i samtale om generasjonskonflikter og historiske temaer rundt 1968. 

Samtalen inngår i serien “Krig, okkupasjon og historisk arv”, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og HL-senteret.