En beretning om kjønnslemlestelse

0Shares

Det var Strand som laget den sjokkerende reportasjen om
kjønnslemlestelse i Somalia, som Dagsrevyen sendte sommeren 2007.
Reportasjen vakte stor debatt og bidro til at regjeringen la frem en ny
handlingsplan mot kjønnslemlestelse i fjor.

Tormod Strand har skrevet boken “Suaads reise – en dokumentar om
kjønnslemlestelse” (2008) som er basert på samtaler med Suaad Abdi
Farah. Boken forteller om da hun ble kjønnslemlestet som åtteåring og
hvordan dette har påvirket livet hennes.

Velkommen til Studentersamfunnet!

Med vennlig hilsen
Studentersamfunnet i Bergen

Mer informasjon finner dere her:
http://samfunnet.uib.no/index.php?vm=program&id=556