Mer enn lekser

0Shares


Røde Kors inviterer til

Humanitært Forum:Mer enn lekser

mestring, integrering og sosial likhet
Kunnskapsminister Øystein Djupedal

holder innlegg om den inkluderende og mangfoldige fellesskolen og leksehjelp som ett virkemiddel for sosial utjevning.
President i Røde Kors Thorvald Stoltenberg innleder.

I tillegg vil forsker Thomas Hugaas Molden legge fram SINTEFs nye evaluering av Røde Kors’ leksehjelptilbud, og pedagog Odd Erik Germundsson vil snakke om erfaringer og resultater fra sitt mangeårige arbeid med leksehjelp.


Det åpnes for spørsmål og diskusjoner etter innleggene.
Onsdag 8. mars

09.00 — 11.00

Røde Kors’ lokaler i Hausmanns gate 7

Henry Dunant-salen

Påmelding til Anne-Merethe Pedersen: [email protected] eller tlf 22 05 41 87.


VELKOMMEN!