Hva er lov i krig?

Det er krig i Ukraina.
Foto: ispr.gov.pk
Det er krig i Ukraina. Hva er lov i krig? Røde Kors/Røde Halvmåne forklarer Genèvekonvensjonene.
13Shares

Partene må beskytte sivile og gjøre at humanitær hjelp når fram.

I alle kriger skal sivile personer og objekter beskyttes. Det står i Genèvekonvensjonene. Genèvekonvensjonene er avtaler mellom alle verdens stater. Avtalene skal gjøre det mindre vanskelig i krig for personer som ikke er med i kampene. For eksempel kvinner og barn. Alle som ikke er soldater eller militært personell er sivile personer.  Det er ikke lov å rette angrep direkte mot sivile. Det er bare lov å rette angrep mot militære mål.

Noen ganger blir sivile skadet når et militært mål blir truffet, for eksempel av en bombe eller rakett. Da må de militære fordelene være større enn de sivile følgeskadene. Angrepet må være proporsjonalt.

Alle som trenger hjelp skal få hjelp av lege eller på sykehus. Det betyr uavhengig av tilhørighet i konflikten eller bakgrunn, etnisitet, religion, kjønn og legning.

Alle personer skal bli behandlet med respekt. Dette gjelder både sivile og krigsfanger. Det er ikke lov å begå overgrep.

Krig i byer og tettbygde strøk

Sivile og militære mål er ofte plassert ved siden av hverandre. Personer må ha vann, veier, buss, gå på skole og dra på sykehus når det er krig. Det blir vanskelig å få og gjøre disse tingene når det er krig. Spesielt i store byer.

Derfor skal det ikke komme mange bomber og raketter i byer. Fordi det ødelegger veier, sykehus og skoler. Da blir livet vanskelig for sivile.

Humanitær hjelp

Det er landene selv som skal hjelpe befolkningen i krigen. Men humanitære organisasjoner kan hjelpe til. En humanitær organisasjon hjelper personer som trenger mat, hus, lege og skole når det er krig og sult.

For å hjelpe må humanitære organisasjoner reise til steder hvor det er krig og konflikter. Organisasjonene må få lov av landene som er i krig for å få lov til å reise og være steder. Hvis land må, kan de stoppe humanitære organisasjoner hvis militære grunner gjør dette nødvendig.

Evakuering av sivile

Sivile må flykte hvis de vil. De som ikke flykter, er fortsatt beskyttet.

I krig må personer ofte evakuere. Det betyr at personer må flytte fra et område. Det kan skje av humanitære organisasjoner og bør være frivillig.

Evakueringen må ha en god plan. Det skal være trygt under evakueringen. Det skal også være trygt å komme til et nytt sted.

Å si ja til evakuering betyr ikke at personen sier nei til å reise hjem igjen. Alle må få lov til å reise hjem igjen.  

Bruk av sivile i væpnet styrker

Sivile som er med i krigen med våpen, mister retten til beskyttelse. De blir lovlige mål for angrep i den perioden de deltar i fiendtlighetene. Det gjelder også for personer i ledelsen.

Våpen

Det er ikke lov til å bruke alle typer våpen i krig. Det er forbudt å bruke våpen som gir unødvendig lidelse. Det er forbudt å bruke kjemiske våpen. Et kjemisk våpen kan være nervegass.

Noen våpen er forbudt. Noen har strengere regler for bruk (klaseammunisjon, miner, brannvåpen osv).

ORDLISTE

å nå fram: komme dit

å rette angrep direkte: angripe, overfalle, bombe, drepe

angrepet må være proporsjonalt: angrepet må være forholdsmessig, i samme forhold som

uavhengig av tilhørighet: hvem personen er og hvilken gruppe personen er del av, skal ikke avgjøre om personen får hjelp eller ikke

å begå overgrep: gjøre personer vondt. Det kan være voldtekt og tortur.

tettbygde strøk: steder hvor folk bor i nærheten av hverandre, det er ikke stor plass mellom husene

frivillig: å velge selv, bestemme selv

deltar i fiendtligheten: er med i krigen, strid, konflikt

unødvendig lidelse: gir ekstra problemer, sykdom og smerte