Doktor Hjertegod

Doktor Hjertegod: Bernadette Kumar har nylig blitt vervet til styret i Helse Sør-øst. Hun er Norges fremste på etniske minoriteters helse
Foto: Nakmi
Bernadette Nirmal Kumar er Norges flerkulturelle superkvinne. Med sine betydningsfulle bidrag til forskning på minoriteters helse har hun nå blitt den første ikke-vestlige minoriteten i Helse Sørøst sitt styre. 
0Shares

Bernadette Kumar koordinerte den første store helseundersøkelsen blant innvandrere i Oslo, noe som også dannet grunnlag for doktoravhandling om “Etniske forskjeller i fedme og relaterte risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer”. 70 prosent av minoritetsbefolkningen sogner til Helse Sørøst. Dermed er vervet betydningsfullt for å sette helsesituasjonen til Norges minoriteter på dagsorden.

– Fagkompetansen og kjennskapen min til det å være minoritet selv er viktig i jobben min. Det kommer også av arbeidet mitt som forsker der man generer mye kunnskap i sin praksis, forteller hun.

Erfaringen til Bernadette Kumar er imponerende bred. Hun er utdannet lege, og har doktorgrad i samfunnsmedisin. Kumar har flere års internasjonal erfaring med arbeid i diverse internasjonale organisasjoner, og har jobbet i syv forskjellig land, blant dem konfliktområder som Gaza og Somalia. Hun håper at hennes erfaring vil kunne bidra til å bringe mer kunnskap om minoritetenes situasjon inn i Helse Sørøst sitt styre.

Det er et utrolig viktig ansvar.

– Det er et utrolig viktig ansvar, og man påvirker helsen til en stor del av befolkningen i Helse Sørøst. Mange innvandrere bor i områdene vi har ansvaret for, og våre avgjørelser har ofte stor betydning for dem. Dette er ikke en stilling man søker på, jeg ble utvalgt av Helsedepartementet, forteller Kumar.

Bernadette er til daglig direktør for Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (Nakmi). Tidligere har hun hatt diverse rådgiverstillinger hos Helsedirektoratet. Hun har også hatt en hel rekke verv som rådgiver og styremedlem, i Fakultetsstyret for det medisinske fakultet, nestleder i Nasjonalt råd for ernæring, i WHOs ekspertgruppe, medisinsk fagråd i Norges diabetesforbund, og sitter i styret for Kreftforeningen.

Og slik kunne vi fortsatt. Vil du se hele Kumars lange og varierte CV, kan du gå til Nakmi.no. 

 

FAKTA

Yrke: Lege, forfatter, forsker.

Opprinnelse: India

Utdannelse: Lege med doktorgrad i samfunnsmedisin

Meritter: Lagde Norges første forskning på «Etniske forskjeller i fedme og relaterte risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer»( 2005)

Aktuell som: Nytt medlem i styret for Helse Sørøst.