Muslim og åpent lesbisk

En av de mest leste sakene i 2016 handlet om Nora Mehsen, som er leder av Skeiv Verden. Hun er åpent lesbisk, men også muslim og går med hijab
Foto: Bilge Öner
– Personlig har jeg gode erfaringer med å være muslim og lesbisk i Norge, sier Nora Mehsen, leder i Skeiv Verden.
43Shares

Nora Mehsen har en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier, og en bachelor og en master i kriminologi. I dag er hun leder for Skeiv Verden – en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, intersex, trans- og queerpersoner (LHBTIQ), men til daglig jobber hun som rådgiver i likestillingsavdelingen til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Bedre livskvaliteten
– Bufdir er et fagdirektorat, og stillingen min er knyttet til arbeid med seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, forteller Mehsen.

Den viktigste oppgaven hennes er å bidra til å bedre levekårene til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner i Norge, forklarer hun. 

Vi må skape et rom der homofile med innvandrerbakgrunn ikke må velge mellom religion og legning.

Mehsen, som vokste opp på Stokke i Vestfold, forteller oss åpenhjertig om hvordan hun som liten følte presset om være norsk, helst mer enn alle andre.

– Jeg gjorde alt for å bli akseptert som “norsk”. Det var til tider kvelende å vokse opp på et lite tettsted der folk så på deg om noe uønsket, sier Mehsen.

Faren, som er fra Irak, var den første utlendingen i bygda, og fremmedfrykten var nokså utbredt.

Det er forskjell på å være åpen og å være åpen i media, sier Nora Mehsen.
Foto : Bilge Öner
– Viktig å lytte
Nora Mehsen tror det er mange muslimer som er åpne om sin legning, men at de ikke nødvendigvis deltar i debatter av den grunn.

– En av grunnene til det kan være det at man bare er interessert i problematisere det faktum at man er muslim og skeiv, sier Mehsen og presiserer at bildet er mer nyansert enn det.

– Ofte er det det problematiske media er interessert i, men det går an å se lengre enn nesetippen, sier Mehsen.

Hun mener det fint går an å ta utfordringene i muslimske miljø på alvor, samtidig som man løfter opp det mangfoldet som finnes blant homofile muslimer.

 – Vi må kunne skape et rom der skeive med innvandrerbakgrunn kan være seg selv helt ut, og ikke blir satt i en posisjon hvor det fremstilles som om at de to delene er uforenelige.

Ikke en svakhet
Mangfold er en styrke, mener Nora Mehsen. Hun er klar på at dørene til Skeiv Verden er åpne for alle, selv om det er en organisasjon for skeive med minoritetsbakgrunn.

– Selv er jeg norsk, ungarsk og irakisk, sier hun og ler.

Moren er ungarsk og faren er irakisk araber. Med den bakgrunnen vil det kanskje overraske enkelte at hun er så åpen. 

 – Jeg er lesbisk og åpen om det. Det finnes de som opplever store utfordringer på et personlig plan med å forene den muslimske og den skeive identiteten sin, men det finnes de som har det kjempefint og får støtte fra familie og venner også, sier Mehsen. 

Selvstendig
– Jeg har vært selvstendig fra jeg var 15 år. Jeg flyttet hjemmefra på grunn av skole, og siden har det blitt slik at jeg har klart meg selv, sier hun.

For Mehsen har det til tider føltes mer utfordrende å bli akseptert som norsk enn å være muslim og lesbisk, forteller hun. Hun føler at intoleransen i samfunnet er økende, men at det skyldes at man ikke kjenner hverandre.

– Den muslimske kvinnekroppen har blitt et åsted for symbolkamper, som vi ser i debattene om hijab, niqab, burka og burkini, sier Mehsen.

Hun forteller videre at hun har begynt å bruke hodeplagget for å markere et politisk standpunkt. Det å bli akseptert med for eksempel arabisk utseende kan by på utfordringer i Norge, mener Mehsen.

Hun mener selv hun har et typisk arabisk utseende. Siden det var et asylmottak på bygda som ikke var godt likt, følte hun at det var ekstra viktig å passe på hun selv ikke ble assosiert med dem.

– Under oppveksten følte jeg at jeg måtte bli godtatt på premissene til majoriteten. Derfor prøvde jeg å distansere meg fra bakgrunnen min, men nå er jeg trygg på meg selv og mine identiteter. Nå vet jeg at bakgrunnen min er noe å være stolt av, sier Mehsen.