Starten på et eventyr

Mariama B. Karma (til venstre) fra Sierra Leone har fått læreplass på DNB/Sodexo,Tirhas Asfaha fra Eritrea skal til Kreativ Catering og Tessy Aghedo fra Nigeria til Voksenåsen konferansehotell.
Foto: Eva Alnes Holte
– Det er gjennom maten vi lærer hverandre å kjenne, sa kjendiskokk Bent Stiansen til de 18 kokkelærlingene som satt benket rundt bordene på staselige Statholdergaarden i Oslo.   
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Onsdag 3. april signerer atten voksne menn og kvinner med innvandrerbakgrunn lærekontrakter i kokkefaget. Nå venter teori på Etterstad videregående skole og praksis på en lærebedrift før de alle om fire år forhåpentligvis kan få fagbrev som kokk.

– Snakk norsk, ikke engelsk!

– Det er gjennom maten vi lærer hverandre å kjenne, sa Bent Stiansen, selv kokk og innehaver av Statholdergaarden.

– Konflikter blir gjerne løst og avtaler dratt i havn når man deler et måltid sammen. Han oppfordret de atten ferske lærlingene til å snakke norsk i stedet for å ty til engelsk:  

– Ny jobb, nytt kjøkken, nye kolleger – dere har et nytt land i tillegg!

– Gjestene synes det er sjarmerende at man prøver seg på norsk og tilgir litt feil. Jeg er skuffet over Oslo-restauranter hvor servitørene snakker engelsk. Apropos servitører – det utdannes altfor få av dem, sa han med adresse til representantene for Oslo voksenopplæring.

Bent Stiansen gikk sin læretid på Statholdergaarden. Han husker godt den litt usikre følelsen i starten: – Ny jobb, nytt kjøkken, nye kolleger – dere har et nytt land i tillegg! 

– Dere er i starten på et eventyr, sa han.

Satsning på fagbrev for voksne

Lærlingene deltar i prosjektet «Samarbeidsmodell Oslo – fagbrev for voksne» som er støttet av Delprogram sysselsetting i Groruddalssatsingen. NAV og Oslo voksenopplæring samarbeider tett i delprogrammet. I tillegg samarbeider de med andre offentlige og private aktører. Utrop har tidligere skrevet om  18 innvandrere som signerte lærekontrakter i tømrerfaget.  

– I områdesatsningen i Oslo legges det stor vekt på innvoasjon. Gjennom ulke samarbeidsmodeller utvikles det prosjekter og tjenester som tilpasses brukernes behov og som kan bidra til at flyktninger og innvandrere raskt kommer i utdanning og jobb. Det gjennomføres for tiden tre områdesatsninger i Oso, Groruddalssatsningen, Oslo indre øst-satsningen og Oslo sør-satsningen, sier Roy Tjomsland, kommunikasjonsrådgiver i Seksjon for områdeutvikling i Oslo kommune.