De fleste syriske flyktninger er friske

I studien ble over 800 syriske flyktninger i Libanon og Norge spurt om kroniske sykdommer, smerter, mental helse, bruk av medisiner og migrasjonserfaringer.
Foto: Ben White/CAFOD
Flesteparten av flyktningene fra Syria er friske , men en av tre er plaget av kroniske smerter eller symptomer på angst og depresjon, viser en fersk studie.
51Shares

I studien ble over 800 syriske flyktninger i Libanon og Norge spurt om kroniske sykdommer, smerter, mental helse, bruk av medisiner og migrasjonserfaringer, opplyser Universitetet i Bergen som rapporterer fra undersøkelsen.

Studien er utført av CHART -Changing Health and Health Care Needs along the Syrian Refugees´ Trajectories to Norway. Hensikten var å belyse omfanget av helseplager og tilgangen til helsehjelp blant syriske flyktninger.

Likt i Libanon og Norge

Blant de spurte oppga tolv prosent at de hadde kroniske sykdommer, som diabetes, hjerte-kar sykdom, kronisk lungesykdom eller kreft. De oftest rapporterte plagene var hodepine og smerter i muskel- og skjelett-systemet. En av tre av flyktningene fortalte om kroniske smerter som hadde vart over et halvt år.  Over en tredel i undersøkelsen hadde plager forenlig med angst/depresjon, mens sju prosent hadde symptomer på post-traumatisk stresslidelse.

Funnene viste liten variasjon mellom dem som opphold seg i Libanon og dem som var bosatt i Norge.

Traumatiske hendelser

Blant dem som rapporterte kroniske sykdommer var det er stort andel som ikke brukte relevante medisiner. Hos dem som oppgav kroniske smerter og dårlig psykisk helse hadde de fleste opplevd traumatiske hendelser under flukt. Å ha flyktet uten andre familiemedlemmer viste også sammenheng med dårlig psykisk helse.

Må fange opp vanlige helseproblemer

I studien vektlegger forfatterne blant annet at helsetilbudet til flyktninger må fange opp vanlige helseproblemer hos flyktninger og anerkjenne migrasjonsrelaterte risikofaktorer.

–  Vi håper å kunne bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for utvikling av gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester – som også er til nytte for nyankomne flyktninger”, heter det det i  omtalen av studien .