Språkpengelotteriet

Bare i 2019 ble det delt ut nær 150 millioner kroner til norske kommuner for å lære minoritetsspråklige barn i barnehage bedre norsk.

Ikke en krone ble brukt i barnehagen til Sam.

Barnehage.no har kartlagt fordelingen og kontrollen av midlene fra 2017 til høsten 2020. I tillegg har vi spurt de 139 kommunene som mottok midler i 2019, hva de konkret har brukt pengene til. En kartlegging ingen andre før har gjort. Saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Ingen av årene har det offentlige undersøkt mer enn en brøkdel av pengebruken. Kartleggingen viser for eksempel at bare 22,8 av de nesten 150 millionene som ble tildelt i 2019 ble kontrollert. Det året gikk det mer enn 50.000 minoritetsspråklige barn i barnehager i Norge.

Rundt 30 av dem i Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage.

Les mer i barnehage.no