Flere muslimer enn kristne vil ha likestilling

Linda Noor i MInotenk sier det har skjedd store endringer siden hun begynte å engasjere seg i det muslimske miljøet.
En ny undersøkelse viser at flere muslimer enn kristne mener at ansvar i forbindelse med barn, hus og hjem bør være fordelt likt mellom partnerne.

Undersøkelsen er utført av Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) og omtales i Vårt Land.

En av påstandene deltakerne har blitt møtt med er: «Partnere bør dele ansvar for husarbeid og barneoppdragelse likt». Her svarte ni av ti at de er enige eller helt enige.

KIFO gjorde en lignende undersøkelse i 2019, men da blant kristne. Tallene den gang viste at litt færre enn åtte av ti av deltakerne var enige eller helt enige i samme påstand.

– Likestilling har hatt en drastisk utvikling i muslimske miljø, og har virkelig fått vind i seilene de siste 15 årene, sier Linda Noor i tenketanken Minotenk.

Les mer i Nettavisen