Ny bevegelse går mot “blanding av folkeslag”

Etter at "Identitær-bevegelsen" oppsto i Frankrike for halvannet siden har den fått mange tilhengere og lyktes i å arrangere store demonstrasjoner med tydelig symbolikk
Foto : Generation Identitaire/Flickr
– Dere ’68-ere har sørget for å frarøve oss vår fremtid, vår kultur og våre tradisjoner, sier de franske ungdommene på YouTube. Nå har den nylig stiftede "Identitets-bevegelsen" spredt seg til Norge.   
0Shares

De bitre unge tilhører den såkalte “identitærbevegelsen” (Génération Identitaire), en bevegelse som oppstod i Frankrike i 2012 og som siden har spredd seg til Tyskland, Østerrike – og Bergen. Den norske facebooksiden Identitær Bergen, som ble opprettet i fjor, har 180 likere. Hvem som står bak siden, får vi ikke vite, de vil ikke oppgi navn eller angi antall medlemmer i bevegelsen før de har sett hva vi skriver om dem. Om det er lederen eller en menig vi ”snakker” med på Facebook, får vi heller ikke klarhet i.

– Borte bra, men hjemme best, sier de og mener med det at enhver får holde seg til sitt eget land. Nordmenn bør bo i Norge, somaliere får friste lykken i Somalia.

– Vi tror på etnisk mangfold, derfor synes vi det flerkulturelle samfunnet er en særs dårlig idé. Vi ser snarere for oss en verden der adskilde folkeslag får styre seg selv og lever i fred med hverandre, skriver de på konservativt nynorsk på sin hjemmeside. 

Hjemmesiden til Identitær-bevegelsen er overalt dekket med et symbol som kan minne vagt om nyfascistiske bevegelsers emblemer rundt om i Europa.
Foto : Faksimile

68’erne har gitt oss et samfunn med 25 prosent arbeidsledighet, med flerkulturelt kaos og splittede familier. Vi betaler prisen.

Her kaller de seg “etnopluralister”, et begrep som ble funnet opp av den høyreradikale franske filosofen Alain de Benoist på 1970-tallet, som et motsvar til 68-ernes mangfold og toleranse. 

Mennesker er som dyr
– Både mennesker, dyr og planter trives best når de får være der de naturlig hører hjemme. Lokale løsninger sparer miljøet og stanser spredning av sykdommer. Vi ønsker ikke et globalt spesialistsamfunn, men at hvert land er selvberget med mat og annen infrastruktur, skriver de videre på nettsiden.

Folklorist Kristian A. Bjørkelo ved universitetet i Bergen letter litt på tåken over identitærbevegelsen i vestlandsbyen: – Ja, jeg kjenner til dem, sier han. – Miljøet er ikke i noen eksplosiv vekst, men litt har det jo vokst de siste årene – fra å være ikke-eksisterende til å være en liten gruppe mennesker på 10-20 personer. I utlandet har bevegelsen større utbredelse.

For kulturenes verdi
Hvor stor den er nedover i Europa, varierer. Facebooksiden til bevegelsen i Tyskland har litt i overkant av 7000 likes. I opphavslandet Frankrike er det rundt 33 000. Youtube-filmen har cirka 24 000 treff.

De identitære i Bergen benekter enhver forbindelse med høyreekstreme og fremmedfiendtlige tendenser ute i Europa. På nettsiden sin sier de at de ikke betrakter noe land eller folkeslag som ”bedre” enn Norge: ”Er Norge paradiset som alle må komme til? Er resten av verden en eneste stor katastrofe? spør de og svarer: Nei. Det er ei nedvurdering av andre folk sin identitet og kultur som vi ikke kan stå inne for”.

Likevel – om du skulle være så uheldig å være født i et av verdens fattigste land, så bør du bare bli værende og godta din skjebne, for det er uansett der du hører hjemme som du har det best, mener de identitære.

Sviktet av ’68-erne
Identitærbevegelsen oppstod i Frankrike blant ungdommer som følte seg sviktet av foreldregenerasjonen – ’68-erne – ”som ga dokker til småguttene og frarøvet kvinnene gleden over det feminine”, slik det heter i Markus Willingers innføring i identitærbevegelsens verdisyn ”Generation Identity: A Declaration of War Agains the ’68ers”. ”Deres kamp mot identitet var nytteløs fra første stund. For savnet etter et hjemland, avgrenset i form av landegrenser er sterkere enn noe annet”, står det i boken. Videre skriver Willinger at ’68-ernes korstog har forvirret den europeiske identiteten, men at de aldri har lyktes i å viske den ut.

Jacob-Aasland Ravndal ved Forsvarets Forskningsinstitutt opplyser at de franske identitære har økende aktivitet på nett og også mer gateaktivisme enn tidligere.

– Bevegelsen har blant annet «okkupert» en moské samt hovedkvarteret til det franske sosialistpartiet, elle rettere sagt, takene på disse bygningene, forteller han.

– De har også gjennomført treningsleirer der blant annet kampsport var en del av programmet, og de gjennomfører stadig mer offensive kampanjer. Deres siste kampanje var rettet mot såkalt racailles – eller avskum. Med det sikter de identitære til voldsmenn som angriper uskyldige ofre i Frankrikes storbyer. Hva slags virkemidler den franske identitærbevegelsen planlegger å anvende i kampen mot dette «avskummet», er imidlertid ikke opplyst. Men retorikken til kampanjen minner om en type borgervernsaksjoner som ikke er uvanlig blant høyreekstreme aktivister, mener Jacob A. Ravndal.

En krigserklæring
På sin informasjonsvideo på YouTube sier da også de franske ungdommene med all tydelighet ifra om at dette ikke dreier seg om en meningsutveksling, men om en krigserklæring. ”68’erne har gitt oss et samfunn med 25 prosent arbeidsledighet, med flerkulturelt kaos og splittede familier. Vi betaler prisen”, sier de.

Å beholde den europeiske identiteten er en av fanesakene til identitærbevegelsen. 23. januar i år samlet et femtitalls mennesker seg til en konferanse i Montpellier i Frankrike for å høre professor Gérard Dussoy forklare hvorfor et ”sterkt, fritt og uavhengig Europa” var den eneste måten å beholde både en nasjonal identitet, respekt for historien og en mulighet for fred i verden.

I dette verdensbildet er det ikke rom for innvandring. ”Fremdeles kan vi nordmenn og europeere hevde med kraft at vi er i flertall i vårt eget land. La oss arbeide for at det skal fortsette å være slik”, skriver de identitære i Bergen på sin nettside.

FAKTA

  • Génération Identitaire oppsto i Frankrike i 2012 og ble landskjent etter at de okkuperte en moské i byen Poitiers samme år
  • Bevegelsen har som mål å “samle unge kvinner og menn over hele Europa”. Alle bevegelsens ledere som står fram med navn og bilde på den franske hjemmesiden er under 30 år gamle
  • En inspirasjonskilde kan være det høyreradikale partiet Bloc identitaire – Mouvement social européen som ble grunnlagt i 2003 
  • Bloc Identitaire ledes av en tidligere kommunepolitiker fra det store høyreradikale populistpartiet Front National, Fabrice Robert (42)