Kulturrådet:

Ønsker større mangfold i tidsskriftene

– Kultur- og samfunnstidsskriftene blir relevante i den offentlige meningsutvekslingen når de fanger opp nye stemmer og gir rom for mangfoldet av ytringer, sier Ida Habbestad i Kulturrådet.
Foto: Renate Madsen
Kulturrådet har sagt ja til 66 nye søkere tilskuddsordningen for tidsskrift og kritikk. Bevilgningene er på samlet 17, 8 millioner kroner.
31Shares

Nå ønsker Kulturrådet ønsker nye undersøkelser og mer mangfold i tidsskriftsektoren, melder rådet på sin nettside.

Fokus på nye stemmer

Kulturrådet utvider derfor tidsskriftsordningen med en ekstra søknadsfrist i mars. I tillegg til å kunne søke om prosjekt og arrangement, ønsker Kulturrådet også søknader med fokus på nye stemmer, kulturuttrykk og estetiske praksiser.

Ida Habbestad leder Kulturrådets faglige utvalg for tidsskrift og kritikk. Hun mener  tidsskriftssektoren har en viktig rolle når det gjelder å slippe til nye stemmer og øke mangfoldet i norsk kulturliv.

– Kultur- og samfunnstidsskriftene blir relevante i den offentlige meningsutvekslingen når de fanger opp nye stemmer og gir rom for mangfoldet av ytringer, sier Habbestad på Kulturrådets hjemmeside.

Stimuleringsmidler fra Kulturdepartementet

Fem millioner fra Kulturdepartementets stimuleringsmidler er øremerket tilskuddsordningen for tidsskrifter og kritikk.

– Med stimuleringsmidlene skal vi bidra til at kritikere og skribenter kan opprettholde det viktige arbeidet de gjør med å skape og bidra til den offentlige diskusjonen om kunst- og kulturfeltene, uttaler Ida Habbestad..

Det kom inn 103 søknader til høstens tildelingsrunde, og 66 søknader fikk positivt vedtak. 17,8 millioner kroner er fordelt. Antallet søknader ligger stabilt på over 100 pr år, og søkerlisten viser en god tilgang av nye miljøer og stemmer.

Se hele vedtakslisten her.