Samtidig med kommunevalget er det også kirkevalg. Da kan man stemme på forskjellige lister.

Erling Birkedal er 1. kandidat til Borg bispedømme. Han er på en liste som heter Nominasjonslisten.  

– Listene tenker forskjellig om kirkelig demokrati, skriver Erling Birkedal i Romerikes Blad.

Her er de tre listene du kan velge mellom når du skal stemme:

1. Åpen folkekirke:
Jobber for en kirke som er åpen for alle og som kjemper mot diskriminering. Ved forrige kirkevalg hadde de én hovedsak: Innføring av en egen liturgi for ekteskap mellom to av samme kjønn.

2. Bønnelisten:
Liste over de konservative. Ønsker ikke at homofile og lesbiske skal gifte seg i kirken.

Erling Birkedal

– Det ble bestemt for fire år siden at de kan gifte seg i kirken, skriver Erling Birkedal. – Bønnelisten kan ikke gjøre noe med det nå.

3. Nominasjonslisten:
Liste over personer som ikke tilhører Åpen folkekirke eller Bønnelisten. Personene på nominasjonslisten er foreslått av menigheten. Erling Birkedal er på nominasjonslisten.

– Vi er valgt av menigheten. Vi tilhører ikke noe spesielt «parti» i kirken. Vi jobber for lokalkirkene. Vi vil ha en åpen og inkluderende folkekirke, skriver han i leserinnlegget. 

Birkedal mener det ikke skal være forskjellige «partier» som Åpen folkekirke og Bønneliste i et kirkevalg. Flere «partier» i en kirke gjør at det blir splittelse. Det er ikke demokratisk. Kirken bygger på et verdisyn som «partiene» ikke skal forandre, mener Birkedal.

Kirkevalget 2019 er 8. og 9. september.  Du kan stemme på hvem idu synes skal bestemme nasjonalt og hvem du synes skal bestemme lokalt. Du finner informasjon om de forskjellige listene på kirken.no.

Du må være 15 år for å stemme. Du må også være medlem av Den norske kirke. Du er medlem hvis du er døpt og ikke har meldt deg ut av kirken.

Har du flyttet etter 30. juni? Da skal du stemme der du bodde før du flyttet. Husk å ta med deg legitimasjon!

ORDFORKLARINGER:
Nasjonalt: I Norge
Lokalt: Stedet der du bor.
Legitimasjon: Papirer som viser hvem du er.
kandidat: øverst på lista.
Liturgi: Fast tekst i kirken.