Alle flyktningene må følge et introduksjonsprogram.
Flyktningene er fornøyde med norskopplæringen og hjelpen de får i norske kommuner. Det viser en ny rapport.

Alle flyktninger som kommer til Norge, må følge et introduksjonsprogram. Programmet varer som regel i to år. Det er et fulltidstilbud.

Nå har forskere ved OsloMet spurt flyktningene om hva de synes om programmet. Forskerne har spurt 1100 flyktninger i små og store kommuner.

Resultatene av undersøkelsen viser at flertallet av flyktningene er fornøyde både med språkopplæring og den individuelle oppfølgingen de får i programmet. De liker også at programmet forbereder dem på deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Én av tre mener de har lite å si
En tredjedel av de spurte mener at de har liten mulighet til å påvirke programmet selv. Én av ti svarer at de ikke har en individuell tilpasset plan. Kommunene skal ha en individuelt tilpasset plan. Det er de nødt til å ha ifølge introduksjonsloven.

Resultatene viser ingen store forskjeller mellom ulike grupper av innvandrere – som kvinner og menn eller yngre og eldre. Alle er like fornøyde med programmet.

ORDLISTE:
Introduksjonsprogram: første gang. Her: Et program for flyktninger som kommer til Norge. Programmet skal lære dem å snakke norsk. Programmet skal også lære dem hvordan det er å leve i Norge.
Fulltidstilbud: et tilbud som gjelder på fulltid. Fulltid er lik hele dagen fem dager i uka.
Den individuelle oppfølgingen: at man ser hvordan det går med hvert individ.
Påvirke: være med å bestemme.
Individuell plan: en plan som passer til individet, ikke hele gruppen.