Kvinnene gjør det bedre enn mennene på norskkurs.
Foto: Illustrasjonsfoto
Innvandrerkvinner får bedre resultater på norskprøver enn menn, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

I fjor var det 53.000 innvandrere som tok norskprøver, skriver bladet velferd.no.

17.300 av prøvene var muntlige, resten var skriftlige. Innvandrerkvinnene får bedre resultater enn menn. Kvinnene gjør det bedre både på muntlige og skriftlige prøver. Men forskjellen mellom kvinner og menn er størst på de skriftlige prøvene.

Hva slags utdanning de har fra landet de kommer fra, har mye å si for hvor bra de gjør det på prøvene. Bare 14 prosent av dem som bare hadde gått grunnskolen, kom opp på nivået B2 på muntlig norskprøve. 39 prosent av dem som hadde gått på universitet eller høyskole i hjemlandet, kom opp på nivå B2.

Regjeringen foreslo nylig at for å bli norsk statsborger må man ha bestått norskkurset B1.

Nivå B2 er et høyt nivå. Det laveste nivået er A1 og A2. Deretter kommer B1 og B2. Regjeringen foreslo nylig at for bli norsk statsborger må man ha bestått norskkurset B1. Det er strengere enn tidligere. Kritikerne tror det vil bli vanskelig for mange å bestå B1.

ORDFORKLARINGER:
Muntlig : Å si noe med munnen. Ikke skrive.
Grunnskole: Den første skolen barna går på. I Norge må alle barn gå på grunnskole.
Bestå: Klare
Kritiker: Her: Ikke enig.