Norske myndigheter foreslår å endre barnevernsloven. Hele åtte endringer i barnevernsloven sendt ut på høring, skriver Vårt Land , og mange av dem fører til kraftige løft i kompetans.

Et høringsnotat er et brev som sendes til relevante institusjoner slik at de kan si sin mening om lovendringen før denne vedtas på Stortinget.

– På noen steder er det ikke god nok kvalitet på hjelpen som blir gitt. Hvis flere hadde fått riktig hjelp kunne vi i siste instans kanskje hindret overtakelse av omsorg, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til avisa.

Utviklingen de senere årene har gått feil vei, og omtrent 25 prosent av barnevernsansatte som hadde utdanning på masternivå eller høyere sluttet mellom 2017 og 2018. Mange av dem var psykologer og jurister.

Rundt 7 prosent av de ansatte hadde i 2018 mastergradsnivå eller mer, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) , og svært få av dem hadde en spesifikk mastergrad i barnevern.

– Barnevernet har en av de aller viktigste jobbene i Norge. Da må de ha høy kompetanse slik at det er god kvalitet på avgjørelsene de tar. Dette høringsnotatet burde egentlig ha kommet før, sier Ropstad.