Flere har noen å snakke med om personlige problemer

Menn og gamle mennesker har fått flere å snakke med. Det samme gjelder enslige forsørgere.
Foto: Pixabay
Flere enn før har venner og familie å snakke med når livet er vanskelig, viser SSBs levekårsundersøkelse.

I 2015 hadde 21 prosent av befolkningen bare to, en eller ingen å snakke med om personlige problemer. Nå har flere noen de kan regne med når livet er vanskelig. Bare 17 prosent av befolkningen har så få å snakke med som i 2015, viser undersøkelsen.

Menn og gamle mennesker har fått flere å snakke med. Det samme gjelder enslige forsørgere.

Hjemmearbeidende, uføre, enslige middelaldrende og enslige gamle mangler ofte noen som kan hjelpe dem når de har det vanskelig.

ORDLISTE

Regne med: her, noen som kan hjelpe, noen som kan lytte.
Forsørger: betaler for mat og et sted å bo i en familie.
Hjemmearbeidende: gjør ting i hjemmet, men fårikke lønn – vasker klær, vasker gulv, lager mat.
Enslig: bor alene eller sammen med barn.
Middelaldrende: ikke ung, ikke gammel